Chủ trọ bất ngờ thông báo giảm, miễn tiền phòng khiến sinh viên "mừng húm"

Chủ trọ thông báo giảm, miễn tiền phòng khiến sinh viên "mừng húm". Ảnh: Đình Trọng
Chủ trọ thông báo giảm, miễn tiền phòng khiến sinh viên "mừng húm". Ảnh: Đình Trọng
Chủ trọ thông báo giảm, miễn tiền phòng khiến sinh viên "mừng húm". Ảnh: Đình Trọng
Lên top