Chủ tịch xã lộ 'ảnh nóng' với nữ cán bộ trẻ xin từ chức