Chủ tịch Vĩnh Phúc xuống thực địa, chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng Ngọc Thanh

Những hình ảnh cho thấy rừng phòng hộ khu vực Đá Bia đang bị gia đình ông Dương Văn Trần xâm hại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Những hình ảnh cho thấy rừng phòng hộ khu vực Đá Bia đang bị gia đình ông Dương Văn Trần xâm hại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Những hình ảnh cho thấy rừng phòng hộ khu vực Đá Bia đang bị gia đình ông Dương Văn Trần xâm hại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Lên top