Chủ tịch UBND TPHCM không chấp nhận việc sông Sài Gòn bị "xẻ thịt"

Lên top