Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp công dân định kỳ vào thời gian nào?

Công chức bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội (ảnh có tính minh họa)
Công chức bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội (ảnh có tính minh họa)
Công chức bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội (ảnh có tính minh họa)
Lên top