Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: Việc cấm xe máy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng

Lộ trình cấm xe máy trong các quận nội thành Hà Nội vào năm 2030 đã được thông qua từ giữa năm 2017. Ảnh: LĐO
Lộ trình cấm xe máy trong các quận nội thành Hà Nội vào năm 2030 đã được thông qua từ giữa năm 2017. Ảnh: LĐO
Lộ trình cấm xe máy trong các quận nội thành Hà Nội vào năm 2030 đã được thông qua từ giữa năm 2017. Ảnh: LĐO
Lên top