Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu điều tra, xử lý việc bạo hành trẻ gây phẫn nộ

Chủ Tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em. Ảnh: Cắt từ clip.
Chủ Tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em. Ảnh: Cắt từ clip.
Chủ Tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em. Ảnh: Cắt từ clip.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top