Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói về thông tin virus Corona trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngỏ lời kêu gọi báo chí xử lý thông tin theo hướng chính thức, khách quan...
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngỏ lời kêu gọi báo chí xử lý thông tin theo hướng chính thức, khách quan...
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngỏ lời kêu gọi báo chí xử lý thông tin theo hướng chính thức, khách quan...
Lên top