Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá bác đề xuất làm bánh dày khủng của TP. Sầm Sơn

Sẽ không có chuyện TP. Sầm Sơn làm bánh dày khủng dâng Vua Hùng.
Sẽ không có chuyện TP. Sầm Sơn làm bánh dày khủng dâng Vua Hùng.
Sẽ không có chuyện TP. Sầm Sơn làm bánh dày khủng dâng Vua Hùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM