Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng về vụ nhà vệ sinh trị giá bạc tỉ