Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xác nhận máy bay quân sự rơi, 1 người hi sinh