Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa gửi thư cảm ơn lực lượng phòng chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa gửi thư cảm ơn lượng lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có đội ngũ báo chí. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa gửi thư cảm ơn lượng lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có đội ngũ báo chí. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa gửi thư cảm ơn lượng lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có đội ngũ báo chí. Ảnh: Phương Linh
Lên top