Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói về lý do 18 tháng không tiếp dân

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, 18 tháng qua, tỉnh Bình Dương liên tiếp thay đổi nhân sự, đồng thời, dịch bệnh thường xuyên xảy ra nên việc tiếp dân trực tiếp bị gián đoạn.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, 18 tháng qua, tỉnh Bình Dương liên tiếp thay đổi nhân sự, đồng thời, dịch bệnh thường xuyên xảy ra nên việc tiếp dân trực tiếp bị gián đoạn.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, 18 tháng qua, tỉnh Bình Dương liên tiếp thay đổi nhân sự, đồng thời, dịch bệnh thường xuyên xảy ra nên việc tiếp dân trực tiếp bị gián đoạn.
Lên top