Tiếp vụ “dân tranh chấp đất với doanh nghiệp” ở Quảng Trị:

Chủ tịch UBND một xã có hơn 100ha đất