Ninh Bình:

Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

Các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Ảnh: NT
Các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Ảnh: NT
Các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Ảnh: NT
Lên top