Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cảm ơn các nhà hảo tâm hỗ trợ chống dịch

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh động viên vợ chồng chủ nhà hàng-tiệc cưới Minh Hồng cùng tổ thiện nguyện Từ Tâm. Ảnh: QĐ
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh động viên vợ chồng chủ nhà hàng-tiệc cưới Minh Hồng cùng tổ thiện nguyện Từ Tâm. Ảnh: QĐ
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh động viên vợ chồng chủ nhà hàng-tiệc cưới Minh Hồng cùng tổ thiện nguyện Từ Tâm. Ảnh: QĐ
Lên top