Chủ tịch Trà Vinh ra công điện khẩn chấn chỉnh tình trạng lơ là phòng dịch

Lên top