Chủ tịch TPHCM: Người dân còn ra đường thì dịch còn diễn biến phức tạp

Từ ngày 26.7, người dân TPHCM không được ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau.  Ảnh:  Anh Tú
Từ ngày 26.7, người dân TPHCM không được ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Ảnh: Anh Tú
Từ ngày 26.7, người dân TPHCM không được ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Ảnh: Anh Tú
Lên top