Chủ tịch TPHCM lý giải vì sao kiến nghị cách ly xã hội đến 30.4

TPHCM kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục cách ly xã hội đến hết ngày 30.4.  Ảnh: Tú Phúc
TPHCM kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục cách ly xã hội đến hết ngày 30.4. Ảnh: Tú Phúc
TPHCM kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục cách ly xã hội đến hết ngày 30.4. Ảnh: Tú Phúc
Lên top