Chủ tịch TPHCM kêu gọi người dân tin tưởng để cùng chiến thắng dịch bệnh

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: M.Q
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: M.Q
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: M.Q
Lên top