Chủ tịch TPHCM giao trách nhiệm giải quyết vấn nạn karaoke "tra tấn" tai

Lên top