Khi đô thị “khát”:

Chủ tịch TP.Đà Nẵng sẽ trực tiếp điều hành các hồ thuỷ điện

Người dân Đà Nẵng 2 năm qua đã phải đối diện với những ngày thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ảnh: PV
Người dân Đà Nẵng 2 năm qua đã phải đối diện với những ngày thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ảnh: PV
Người dân Đà Nẵng 2 năm qua đã phải đối diện với những ngày thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ảnh: PV
Lên top