Chủ tịch TP Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong quy hoạch Ga Hà Nội

Ga Hà Nội. Ảnh: T.L
Ga Hà Nội. Ảnh: T.L