Chủ tịch TP Hà Nội: Chắc chắn sẽ cắt giảm 5 "siêu ban" người nhiều hơn việc

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh PV
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh PV
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM