Chủ tịch tỉnh viết tâm thư cho hội đồng hương đang trong tâm dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Lên top