Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ việc vận động dân không nhận hỗ trợ

Chi trả tiền theo Nghi định 42 tại xã Thiệu Thành ngày 14.5.  Ảnh: X.H
Chi trả tiền theo Nghi định 42 tại xã Thiệu Thành ngày 14.5. Ảnh: X.H
Chi trả tiền theo Nghi định 42 tại xã Thiệu Thành ngày 14.5. Ảnh: X.H
Lên top