GIA LAI:

Chủ tịch tỉnh ra quyết sách giữ rừng

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (đứng), là người đề ra những quyết sách bảo vệ rừng hiệu quả tại Tây Nguyên. 
Ảnh: ĐÌNH VĂN
Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (đứng), là người đề ra những quyết sách bảo vệ rừng hiệu quả tại Tây Nguyên. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (đứng), là người đề ra những quyết sách bảo vệ rừng hiệu quả tại Tây Nguyên. Ảnh: ĐÌNH VĂN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM