Thừa Thiên - Huế:

Chủ tịch tỉnh đột xuất kiểm tra phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Cán bộ thú y thực hiện tiêu độc, khử trùng đàn lợn trước khi vào lò mổ tại chợ đầu mối Phú Hậu.
Cán bộ thú y thực hiện tiêu độc, khử trùng đàn lợn trước khi vào lò mổ tại chợ đầu mối Phú Hậu.
Cán bộ thú y thực hiện tiêu độc, khử trùng đàn lợn trước khi vào lò mổ tại chợ đầu mối Phú Hậu.
Lên top