Chủ tịch tỉnh đang phát biểu trực tuyến, cán bộ huyện bỏ về không lý do

Khi ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đang phát biểu thì nhiều cán bộ huyện đã bỏ về. Ảnh: ĐL
Khi ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đang phát biểu thì nhiều cán bộ huyện đã bỏ về. Ảnh: ĐL
Khi ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đang phát biểu thì nhiều cán bộ huyện đã bỏ về. Ảnh: ĐL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top