Chủ tịch tỉnh Bình Dương: “Chấn chỉnh ngay công tác thu dung tạm thời"

Chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh. Ảnh PL
Chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh. Ảnh PL
Chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh. Ảnh PL
Lên top