Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị không được tự tiện lập chốt, đóng trạm

Lên top