Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu ủng hộ thêm 100 tỉ đồng cho Quỹ Vaccine

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển- Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu (Hạ Long- Quảng Ninh). Ảnh: Đ. Phương
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển- Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu (Hạ Long- Quảng Ninh). Ảnh: Đ. Phương
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển- Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu (Hạ Long- Quảng Ninh). Ảnh: Đ. Phương
Lên top