Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Chèo kayak là một sản phẩm luôn được du khách tàu nghỉ đêm ưa thích. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chèo kayak là một sản phẩm luôn được du khách tàu nghỉ đêm ưa thích. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chèo kayak là một sản phẩm luôn được du khách tàu nghỉ đêm ưa thích. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top