Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án cháy rừng

Hiện trường vụ cháy rừng ở Đông Giang. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ cháy rừng ở Đông Giang. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ cháy rừng ở Đông Giang. Ảnh: Thanh Chung
Lên top