Chủ tịch phường có thư ngỏ, 190 chủ nhà trọ giảm 664 triệu cho người thuê

Các chủ nhà trọ đều nhất trí chia sẻ khó khăn với người thuê trọ.
Các chủ nhà trọ đều nhất trí chia sẻ khó khăn với người thuê trọ.
Các chủ nhà trọ đều nhất trí chia sẻ khó khăn với người thuê trọ.
Lên top