Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc mắc nhiều sai phạm

Cổng chào tại Cảng Hàm Ninh, huyện Phú Quốc.
Cổng chào tại Cảng Hàm Ninh, huyện Phú Quốc.