Chủ tịch Nước Trần Đại Quang luôn gần gũi, giản dị với bà con khu dân cư

Lên top