Chủ tịch Ninh Thuận chỉ đạo khẩn trương giải phóng mặt bằng Quốc lộ 27

Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại đang vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Huy Hoàng
Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại đang vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Huy Hoàng
Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại đang vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Huy Hoàng
Lên top