Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn: Xử lý nghiêm hành vi đe dọa báo chí

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị
Lên top