Chủ tịch một xã bị đình chỉ công tác vì công dân khai báo không trung thực

Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) bị đình chỉ công tác vì công dân khai báo y tế không trung thực. (Ảnh: Q.D, minh họa)
Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) bị đình chỉ công tác vì công dân khai báo y tế không trung thực. (Ảnh: Q.D, minh họa)
Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) bị đình chỉ công tác vì công dân khai báo y tế không trung thực. (Ảnh: Q.D, minh họa)
Lên top