Chủ tịch Lào Cai: "Giúp Bắc Giang chống dịch cũng là giúp chính mình"

Cả nước đang đồng lòng hướng về Bắc Giang, trong đó có cả những tỉnh còn nghèo và khó khăn bởi nhân lực y tế tại Bắc Giang đang rất cần thiết. Ảnh: Bộ Y tế.
Cả nước đang đồng lòng hướng về Bắc Giang, trong đó có cả những tỉnh còn nghèo và khó khăn bởi nhân lực y tế tại Bắc Giang đang rất cần thiết. Ảnh: Bộ Y tế.
Cả nước đang đồng lòng hướng về Bắc Giang, trong đó có cả những tỉnh còn nghèo và khó khăn bởi nhân lực y tế tại Bắc Giang đang rất cần thiết. Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top