Biến đất rừng thành khu du lịch tại Đà Nẵng:

Chủ tịch huyện, xã tự cấp đất cho... vợ mình

Khu du lịch Ngầm Đôi được hình thành bởi “liên danh” các bà vợ của chủ tịch xã, huyện. Ảnh: T.H
Khu du lịch Ngầm Đôi được hình thành bởi “liên danh” các bà vợ của chủ tịch xã, huyện. Ảnh: T.H
Khu du lịch Ngầm Đôi được hình thành bởi “liên danh” các bà vợ của chủ tịch xã, huyện. Ảnh: T.H
Lên top