Chủ tịch huyện Trần Văn Thời khẳng định việc tiêu hủy đàn chó là đúng

Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khẳng định việc tiêu hủy đàn chó là đúng. Ảnh: Hữu Hiếu
Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khẳng định việc tiêu hủy đàn chó là đúng. Ảnh: Hữu Hiếu
Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khẳng định việc tiêu hủy đàn chó là đúng. Ảnh: Hữu Hiếu
Lên top