Chủ tịch huyện mờ sáng gặp những người dựng lều chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Người dân tiếp tục trông giữ ở lều trại để ngăn không cho xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: PĐ.
Người dân tiếp tục trông giữ ở lều trại để ngăn không cho xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: PĐ.
Người dân tiếp tục trông giữ ở lều trại để ngăn không cho xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: PĐ.
Lên top