Chủ tịch huyện không có bằng đại học xin nghỉ hưu sớm

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị Mai Thanh Ngon
Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị Mai Thanh Ngon
Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị Mai Thanh Ngon

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top