Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

Lên top