Chủ tịch huyện Đam Rông, Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi

Ông Bùi Văn Hởi nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Ông Bùi Văn Hởi nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Ông Bùi Văn Hởi nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Lên top