Chủ tịch HĐND TPHCM: Nghe cử tri bức xúc làm sao chúng tôi không đau!