Chủ tịch Hải Phòng truy trách nhiệm vụ giang hồ công khai chiếm đất

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra khu đất bị các đối tượng xã hội xâm chiếm. Ảnh HH
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra khu đất bị các đối tượng xã hội xâm chiếm. Ảnh HH
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra khu đất bị các đối tượng xã hội xâm chiếm. Ảnh HH
Lên top