Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa cây xanh trong trường học

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố. Ảnh: Xuân Hải Lê
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố. Ảnh: Xuân Hải Lê
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố. Ảnh: Xuân Hải Lê
Lên top